Vad är Sound Healing?

Sound Healing metoder har funnits i olika kulturer i tusentals år och involverar användning av ljud i olika former för att hjälpa oss läka och balansera kropp och själ. Sound Healing är en kraftfull terapi som kombinerar olika helande ljudfrekvenser från musikinstrument och sång. Ljuden och vibrationerna skapar en harmonisk upplevelse och förbättrar vårt välbefinnande genom att det balanserar energierna mellan kropp, själ och sinne. En Sound Healing session är som en djupgående massage för själen, den löser upp spänningar, blockeringar och gör oss lugna och fridfulla både fysiskt och psykiskt.

Sound Healing är ett skonsamt men ändå kraftfullt alternativ och ett komplement till traditionella medicinska behandlingar, särskilt i situationer där medicinering är ett måste. Det är som att ge en lugnande hand till kroppens naturliga helande rytmer.

Ljudfrekvenser påverkar kropp och själ

Läkning med ljudfrekvenser har under senare år vunnit vetenskapligt erkännande och används i moderna helande metoder.

Dagligen omger vi oss av och upplever vibrerande vågor av ljud som direkt påverkar både kropp och själ. På det fysiska planet skapar ljudvågor vibrationer som färdas genom luft, vatten och till och med genom kroppsvävnader. Detta är grunden för ljudläkning.

Sound Healing utgår ifrån att vi påverkas av energier och frekvenser i vår omgivning, där allt från stress, trauman och rädslor kan skapa obalanser som ger både fysiska och psykiska konsekvenser i form av olika symptom.

Inom Sound Healing används flera olika instrument såsom stämgafflar, ljudskålar, gongs och vindspel, alla med sin egen vibrerande frekvens som matchar kroppens naturliga vibration.

Fördelar med Sound Healing

Sound Healing gynnar dig som vill koppla av från livets dagliga stress eller som de är redo att nå ett djupare utrymme av helande och balans inom dig. Fördelarna med ljudterapi inkluderar:

Sound Healing instrument

Vi väljer rätt instrument utifrån vad du vill uppnå med din Sound Healing session. Strävar du efter att stressa av eller vill du minska smärta eller andra fysiska obehag? Frekvenser och ljudnivå varierar mellan instrumenten för att stimulera olika delar av din emotionella- och fysiska kropp. De vanligaste instrumenten vi använder för Sound Healing inkluderar:

Den mänskliga rösten

Det mest naturliga och kraftfulla instrumentet är rösten. Under en session anpassas vibrerande sång och toner för att balansera olika delar av kroppens energifält.

Ljudskålar

De tibetanska ljudskålarna är de mest kända ljudläkande instrumenten inom Sound Healing och består vanligtvis av 5-7 ädelmetaller. Buddhistiska munkar har i århundraden använt de lugnande vibrationerna från dessa skålar för att fördjupa sin meditation. Sångskålar som de även kallas är otroligt mångsidiga – kan placeras direkt på kroppen eller användas i närheten av kroppen.

Gongs

Gong är ett slagverksinstrument som i tusentals år använts i bl.a. Tibet. Gongen har använts för allt från läkning till att få kontakt med gudar och de döda. Med sitt otroligt kraftfulla ljud ger det en känsla av att sväva ut i universums oändliga rymd. Ett magiskt ljud som balanserar och rensar ut negativa.

Trummor

Det finns en medfödd tillfredsställelse och terapeutisk kvalitet i trummans pulserande rytmer. Några av de trummor vi använder oss av är shamanska trummor och ocean drums som har en unik plats inom ljudterapi.

Handpan

Handpan, även kallad tungtrumma, är vanligtvis gjord av stål vilket ger ett mjukt och lugnande ljud. Den består av två sammansatta halvor som ger den en UFO-liknande form som skapar en medryckande musikalisk upplevelse.

Stämgafflar

Stämgafflar är från början utvecklade som exakta ljudvågsgeneratorer för musikinstrument och visat sig vara kraftfulla verktyg för Sound Healing. De riktar in sig på nervsystemet och är kända för att få kroppen och sinnet i balans vilket stödjer frigörandet av negativa tankar eller känslor.

Vindspel

Vindspelens änglalika, fascinerande ljud är som en viskning från himlen. Dessa instrument är gjorda i bambus och är inställda till absolut perfektion och utnyttjar naturens helande kraft. De finns i fyra olika stämningar som representeras av de fyra elementen; jord, vatten, luft och eld. När de spelar skapas ett mjukt, positivt flöde av energi.

Monokord

Monokordens strängar spänner över en resonanslåda vilket skapar ett magiskt och fängslande ljud. Den uppmuntrar till djup avslappning och frigörande av spänningar, och omsluter dig i en fridfull symfoni av vibrationer som vackert harmoniserar kropp och själ.

Flöjter

Lugnande toner från en flöjt har en anmärkningsvärd effekt och kan bromsa hjärnvågsfrekvenserna, vilket leder både sinne och kropp till ett lugnt, transliknande tillstånd. Den transformativa kraften i flöjten ligger i dess förmåga att skapa en fridfull och helande miljö.

Regnpinne

En regnpinne är en långt ihålig bambupinne, fyllt med små bönor eller stenar. När den lutas eller skakas skapas ett ljud som är anmärkningsvärt likt fallande regn vilket skapar en lugnande atmosfär.

Kalimba

En Kalimba är som ett piano i fickformat och spelas med tummarna och avger de mest glada och upplyftande toner. Kalimban består vanligtvis av en resonanslåda i trä och har sina rötter i Afrika.

Tingsha cymbaler

Tingsha cymbaler, med sina rötter i gamla traditioner, ses ofta i buddhistiska tempel. Trots sin blygsamma storlek kan de producera ett ljud som är förvånansvärt högt och tydligt.

Hur går det till?

Under en Sound Healing session ligger du ner i en bekväm, mjuk och mysig miljö. Avslappnat blundar du och fokuserar på ljuden från sång och instrument. Ljuden och vibrationerna guidar till ett harmoniskt, meditativt drömliknande tillstånd. De kraftfulla frekvenserna flödar genom hela din kropp och jobbar med både kropp och själ.

För att du ska vara så bekväm som möjligt rekommenderas mjuka, löst sittande kläder. Vi förser dig med kuddar, värmande filtar och annat du kan behöva för att du ska kunna njuta och förvalta din Sound Healing session på bästa sätt.

Vad ingår i Sound Healing?

I en personlig 60 minuter Sound Healing session ingår:

  • Kort samtal och andningsövning för att öka närvaron och öppenheten inför sessionen.
  • Behandling med ljud från trummor, kristallskålar, sång och uråldriga instrument.
  • Chakrabalansering med färger, klangskålar och stämgafflar.
  • För den som vill, ingår extra tid för samtal och uppföljning efter sessionen.

Vad kostar Sound Healing?

Sound Healing 60 minuter kostar 777 kr  –  ingår extra tid för uppföljning efter sessionen.

Sound Healing Massage 90 minuter kostar 1.333 kr  –  ingår extra tid för uppföljning efter sessionen.

Att kunna få ta del av Sound Healingens kraftfulla läkande och balanserande egenskaper, ska inte styras av hur din ekonomiska situation ser ut. Därför har vi reducerade priser till dig som är studerande, arbetslös, sjukskriven eller av andra orsaker har en ansträngd ekonomisk situation. Kontakta oss för att boka till reducerat pris.

Jag vill boka